Ιστορική Αναδρομή

Από την παλαιολιθική εποχή και τις πρώτες κατοικίες των ανθρώπων, σπήλαια, σκηνές, απλές ξύλινες κατασκευές, καλύβες μέχρι και σήμερα, η ανάγκη εγκατάστασης και κατοικίας προσαρμοζόταν πάντα στις διαφορετικές απαιτήσεις κάθε εποχής, στις επιταγές και στις προοπτικές του ανθρώπου και ήταν ανάλογη των υλικοτεχνικών διαθέσιμων μέσων κάθε περιοχής.

Το δημοφιλέστερο σύστημα κατασκευής στην Ελλάδα είναι η συμβατική κατασκευή ή αλλιώς η κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος καθώς το οπλισμένο σκυρόδεμα αποτελεί το επικρατέστερο δομικό υλικό της χώρας μας (και όχι μόνο). Οι όροι Μπετόν-Σκυρόδεμα και Μπετόν Αρμέ-Οπλισμένο Σκυρόδεμα (Ο/Σ) δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός καθώς τα πρώτα βήματα του υλικού έγιναν στην Γαλλία.

Οι λόγοι για τους οποίους επικράτησε το Ο/Σ έχουν άμεση σχέση με τα προφανή πλεονεκτήματα του: οικονομικό, εύχρηστο, εύπλαστο, ανθεκτικό με μεγάλα περιθώρια αντοχών και ασφάλειας σε σεισμικές δράσεις. Ωστόσο το Ο/Σ έχει και αρκετά μειονεκτήματα όπως το μεγάλο ίδιο βάρος, κατασκευαστικές αστοχίες, δαπανηρές επισκευές, περιορισμένες θερμομονωτικές ιδιότητες κτλ.

Εξέλιξη Κατασκευαστικών Συστημάτων


Γενικότερα η εξέλιξη στον χώρο των κατασκευών και κυρίως στην χώρα μας ήταν ανέκαθεν αργή καθώς υπήρχε πάντα μία σημαντική καθυστέρηση προσαρμογής ανάμεσα στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και στην καινοτομία, με αποτέλεσμα οι κατασκευαστικές παραδόσεις, η εμπειρία, η νοοτροπία να έχουν δημιουργήσει ένα ισχυρό ριζικό σύστημα στην περιοχή της κατασκευής που δεν επέτρεπε την ανάπτυξη νέων τεχνικών και υλικών.

Ωστόσο οι μεγάλες αλλαγές σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής δεν ήταν δυνατόν να μην επηρεάσουν σημαντικά και τον χώρο των κατασκευών. Μία από τις εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών είναι η ανάπτυξη των μεταλλικών κατασκευών στις περισσότερες προηγμένες χώρες του κόσμου λόγο πρωτίστως της εξαιρετικής αντισεισμικής συμπεριφορά τους.

Η ECOBEST χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες, νέες μεθόδους σχεδιασμού σε συνδυασμό με τους νέους κανονισμούς δημιούργησε ένα νέο καινοτόμο σύστημα κατασκευής. Το σύστημα κατασκευής ECOBEST βασίζετε στις αρχές των σύμμικτων κατασκευών. Με τον όρο σύμμικτο ορίζεται οποιοδήποτε δομικό στοιχείο που αποτελείται από δύο βασικά τμήματα, το σκυρόδεμα και τον χάλυβα, που είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο (διατμητική σύνδεση) ώστε να περιορίζεται τόσο η ολίσθηση όσο και ο αποχωρισμός του ενός υλικού από το άλλο.


Σύστημα Κατασκευής

Το σύστημα κατασκευής ECOBEST κατάφερε να συνδυάσει τα πλεονεκτήματα του οπλισμένου σκυροδέματος και του χάλυβα εξαλείφοντας παράλληλα πολλά από τα μειονεκτήματα τους με την χρησιμοποίηση ενός τρίτου βασικού δομικού στοιχείου αυτού της διογκωμένης πολυστερίνης, παρέχοντας κατασκευές με υψηλό δείκτη ενεργειακής απόδοσης, φιλικές προς το περιβάλλον, οι οποίες ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στο ιδιαίτερο κλίμα και στις αντισεισμικές απαιτήσεις της χώρας μας.

Η καρδιά του συστήματος κατασκευής ECOBEST βασίζεται σε μια σειρά βιομηχανικών πάνελ διογκωμένης πολυστερίνης  (μονωτικό μέσο) και γαλβανισμένων πλεγμάτων χαλύβδινων συρμάτων (οπλισμός). Το σύστημα κατασκευής ECOBEST έχοντας ολοκληρώσει την έρευνα στο εργαστήριο αντισεισμικής τεχνολογίας του Ε.Μ.Π. (Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου) εκπληρώνει τις απαραίτητες δυναμικές και στατικές απαιτήσεις του ισχύοντος αντισεισμικού κανονισμού.