Ιστορία

Η εταιρεία ECOBEST δραστηριοποιείται στο χώρο των μεταλλικών κατασκευών από το 1975. Στην διάρκεια της πρώτης περιόδου και μέχρι το 1995, η εταιρεία εξειδικεύτηκε στην κατασκευή βιομηχανικών κτηρίων βαριάς κατασκευής  στον ευρύτερο χώρο των λατομείων μαρμάρου και της βιομηχανίας παραγωγής τσιμέντου, πραγματοποιώντας πληθώρα κατασκευών σχετικά με τη λειτουργία μηχανημάτων θραύσης, διαλογής και μεταφοράς όπως σιλό, μεταφορικών ταινιών, σπαστήρων, κοσκίνων, προδιαλογέων, ανεβατορίων, κτλ.


Κατά την διάρκεια μετάβασης στην δεύτερη περίοδο όπου η εταιρεία ειδικεύτηκε στις οικιστικές κατασκευές με την ανάπτυξη της οπλισμένης τοιχοποιίας ECOBEST κατασκευάστηκε ένα από τα πιο απαιτητικά κτήρια της Ελλάδος σε κατακόρυφα φορτία, το κτήριο παραγωγής των έτοιμων κονιαμάτων της εταιρείας Marmoline.


Στα χρόνια που μεσολάβησαν μέχρι και σήμερα το κατασκευαστικό σύστημα ECOBEST έχει ολοκληρώσει πάνω από χίλια κτήρια ενώ συνολικά έχουν τοποθετηθεί περισσότερα από τριακόσιες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα οπλισμένης τοιχοποιίας ECOBEST.