Σεισμικές Δοκιμές

Η εταιρεία μας με τα σεισμικά τεστ που πραγματοποίησε στη σεισμική τράπεζα του τμήματος Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έδειξε ότι σε σύγκριση με την συμβατική τοιχοποιία πλήρωσης του τούβλου η τοιχοποιία πλήρωσης ECOBEST διαθέτει:

Μεγαλύτερη θλιπτική, διατμητική αλλά και καμπτική αντοχή εντός του πεδίου της, μεγαλύτερη αντοχή σε παραμορφώσεις, σημαντική καθυστέρηση στην ανάπτυξη ρηγματώσεων, αποφυγή καταρρεύσεων.

Η τοιχοποιία ECOBEST μειώνει τα νεκρά σεισμικά φορτία της κατασκευής καθώς το βάρος της μειώνεται στο 1/3 σε σύγκριση με την τοιχοποιία του τούβλου. Η ολοκλήρωση της έρευνας θα θεσπίσει την εφαρμογή κανονισμών-προτύπων, τόσο για την τοποθέτηση της τοιχοποιίας όσο και για το μοναδικό συνιστών της στοιχείο, το κονίαμα, επιτρέποντας ουσιαστικά για πρώτη φορά τη δυνατότητα υπολογισμού των τοιχοπληρώσεων στο φέροντα οργανισμό βελτιστοποιώντας τις αντοχές των κατασκευών.


Σεισμική Δοκιμή Μεταλλικού Σκελετού


Σεισμική Δοκιμή Οπλισμένης Τοιχοποιίας Πλήρωσης σε Μεταλλικό Σκελετό


Σεισμική Δοκιμή Τοιχοποιίας Τούβλου σε Οπλισμένο Σκυρόδεμα


Σεισμική Δοκιμή Οπλισμένης Τοιχοποιίας σε Οπλισμένο Σκυρόδεμα