Ευκαιρίες Καριέρας

Αναζητούμε συνεργάτες με δεξιότητες, πάθος, όραμα και στόχο για να συνεισφέρουν με ήθος και συνέπεια στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας.
Προσφέρουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια στους ανθρώπους μας. Κυρίως όμως εξασφαλίζουμε την εμπιστοσύνη, την αξιοπιστία, την δικαιοσύνη και το σεβασμό μεταξύ των μελών της ομάδας μας.

Εργοδηγός

Image

Υπάλληλος Μηχανοργάνωσης - Μηχανογράφησης

Image