ΠΑΝΕΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Το ECOBEST είναι ένα καινοτόμο, ευέλικτο και εύχρηστο σύστημα κατασκευής το οποίο αποτελείται από συναρμολογούμενα, βιομηχανικής κατασκευής πάνελ.


Η οπλισμένη τοιχοποιία ECOBEST αποτελείται από δύο βασικά μέρη:

  • Τον πυρήνα διογκωμένης πολυστερίνης που είναι μη τοξικός, μη επικίνδυνος, αυτοσβενόμενος και χημικά αδρανής.
  • Τα δύο γαλβανισμένα πλέγματα υψηλών αντοχών που συνδέονται μεταξύ τους με την χρησιμοποίηση κάθετων περονών (joints) οι οποίες είναι ηλεκτροπονταρισμένες σ' αυτά.

Μονό Πάνελ EBT

Το μονό πάνελ EBT χρησιμοποιείται σαν στοιχείο πλήρωσης για εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες για οικιστικές, βιομηχανικές και εμπορικές κατασκευές. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων όπως και για επικάλυψη στοιχείων σκυροδέματος. Το μονό πάνελ διατίθεται σε πάχη από: 5cm - 50cm


Πάνελ Πατώματος EBPT

Το πάνελ πατώματος EBPT χρησιμοποιείται για την κατασκευή πατωμάτων και οροφών στηριζόμενο στις αρχές των δοκιδωτών πλακών, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις (Zoellner-Τσέλνερ). Στο κατασκευαστικό σύστημα ECOBEST χρησιμοποιείται για την κατασκευή σύμμικτων πλακών Τσέλνερ. Το πάνελ πατώματος EBPT χρησιμοποιείται ως παραμένοντας ξυλότυπος μειώνοντας σημαντικά το κατασκευαστικό κόστος της σκυροδέτησης των πλακών του κτηρίου προσφέροντας εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες στα οριζόντια επίπεδα του. Περισσότερα>>


Ενισχυμένο Μονό Πάνελ Διπλού Πλέγματος EBTDM

Το ενισχυμένο μονό πάνελ διπλού πλέγματος EBTDM μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο πλήρωσης ή ακόμα και ως φέρουσα τοιχοποιία με την χρήση εκτοξευόμενου σκυροδέματος (gunite). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σύμμικτες κατασκευές για την κατασκευή των περιμετρικών τοιχίων του υπογείου όταν ο μεταλλικός σκελετός ξεκινάει από το επίπεδο της θεμελίωσης. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ειδικές εφαρμογές επικάλυψης της τοιχοποιίας του συστήματος ECOBEST με πέτρα. Μπορεί να οπλιστεί κατάλληλα με επιπρόσθετο οριζόντιο και κατακόρυφο οπλισμό που τοποθετείτε ανάμεσα στα δύο πλέγματα σύμφωνα με την στατική επίλυση της φέρουσας τοιχοποιίας.


Διπλό Πάνελ EBTD

Το διπλό πάνελ EBTD αποτελείται από δύο μονά πάνελ που είναι κατάλληλα διαμορφωμένα και συνδεδεμένα με διπλές οριζόντιες περόνες (joints). Ο εσωτερικός οπλισμός του πάνελ είναι κατασκευασμένος από διπλή σχάρα με καρέ 200*200 mm διατομής Φ8.0 - 10.0 - 12.0. Το διάκενο που σχηματίζεται από την σύνδεση των δύο μονών πάνελ γεμίζει με σκυρόδεμα κατάλληλων χαρακτηριστικών και αντίστασης. Αναλόγως των δομικών αναγκών, η διάμετρος του οπλισμού όπως και το διάκενο μεταξύ των πάνελ ποικίλουν. Το διπλό πάνελ EBTD μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φέρουσα τοιχοποιία και υπό προϋποθέσεις σε ειδικές κατασκευές (καμπαναριά, καμινάδες, δεξαμενές, πισίνες, υδραγωγεία κ.λ.π.) Περισσότερα>>


Καμπύλο Πάνελ EBTC

Το καμπύλο πάνελ EBTC μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ειδικές αρχιτεκτονικές εφαρμογές (εκκλησιές, τρούλοι, καμπύλες οροφές κ.λ.π.). Περισσότερα>>