Σύστημα Ρυθμιζόμενων Μεταλλότυπων - Αντίβαρο Μεταλλικού Σκελετού


Σύστημα μεταλλότυπων με ρύθμιση στις διευθύνσεις Χ-Υ-Ζ, βασιζόμενο στην ιδιότητα του αντίβαρου, επιτρέπει την συναρμολόγηση του μεταλλικού φορέα χωρίς να είναι απαραίτητο να προηγηθεί η σκυροδέτηση της θεμελίωσης του κτηρίου.