Πλεονεκτήματα

Image

Αντισεισμικό και Ανθεκτικό.

Η οπλισμένη τοιχοποιία ECOBEST προσφέρει αυξημένες μηχανικές αντοχές και μεγαλύτερη απορρόφηση της σεισμικής ενέργειας σε σύγκριση με παραδοσιακές τοιχοποιίες τούβλου, βελτιώνοντας την αντισεισμική συμπεριφορά του κτηρίου σε μεγάλο βαθμό και αυξάνοντας την βιωσιμότητα του κτηρίου. Περισσότερα>>

Image

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Η τοιχοποιία ECOBEST, προσφέρει πολύ χαμηλό συντελεστή θερμοπερατότητας (u-value) με αποτέλεσμα να προκύπτει μέχρι και 50% εξοικονόμηση ενέργειας σε ανάγκες θέρμανσης και ψύξης σε σύγκριση με άλλα συστήματα τοιχοποιίας, προσφέροντας μεγάλη οικονομία τόσο σε ηλεκτρικό ρεύμα όσο και σε πετρέλαιο θέρμανσης. Περισσότερα>>

Image

Γρήγορη Εγκατάσταση

Η βιομηχανική παραγωγή της τοιχοποιίας ECOBEST η οποία παραδίδεται στο εργοτάξιο σε ύψη και πάχη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου, μειώνει σημαντικά το χρόνο κατασκευής έως και 60% συγκριτικά με την τοιχοποιία του τούβλου, με αντίστοιχη μείωση του ανθρώπινου δυναμικού. Περισσότερα>>

Image

Ελαφρύ

Χάρη στο μικρό βάρος των πάνελ ECOBEST, μειώνεται μέχρι και 60% το φορτίο της τοιχοποιίας συγκριτικά με συμβατικές τοιχοποιίες με αποτέλεσμα την μείωση της επιβάρυνσης του σκελετού τις οικοδομής, βοηθώντας σημαντικά την στατική συμπεριφορά του κτηρίου σε περίπτωση σεισμού. Επίσης λόγω του μικρού τους βάρους, δεν απαιτούνται ανυψωτικά μηχανήματα στο εργοτάξιο. Περισσότερα>>

Image

Φιλικό προς το Περιβάλλον

Το ECOBEST είναι φιλικό προς το περιβάλλον και μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν καθαρή τεχνολογία λόγω των χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (carbon footprint) κατά τη διάρκεια της παραγωγής του όσο και για τα υψηλά ενεργειακά οφέλη που προσφέρει κατά την διάρκεια ζωής του ίδιου του κτηρίου. Επίσης μειώνει σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς βασίζεται σε χρήση φιλικών προς το περιβάλλον και πλήρως ανακυκλώσιμων υλικών. Περισσότερα>>

Image

Ανώτερη Αντοχή Πυρός

Η τοιχοποιία ECOBEST είναι πυράντοχη, καθώς η αντίσταση σε φωτιά είναι δύο φορές μεγαλύτερη σε σχέση με την συμβατική τοιχοποιία. Δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε πάνελ ECOBEST απέδειξαν ότι η τοιχοποιία έχει REI >180 λεπτά με την εφαρμογή πυράντοχων κονιαμάτων και ανήκει στη κατηγορία Α2 που δεν συμβάλει στη επέκταση και ανάπτυξη πυρκαγιάς βάση του ΕΝ 13501-1,2/2002. Περισσότερα>>

Image

Ηχομόνωση

Λόγω των εξαιρετικών ηχομονωτικών ιδιοτήτων που διαθέτει το σύστημα ECOBEST μπορεί να είναι κατάλληλο και για επαγγελματικούς χώρους ανάλογων απαιτήσεων. Για αυξημένες απαιτήσεις ηχομόνωσης χρησιμοποιείται το ειδικό ηχομονωτικό πάνελ με ενδιάμεση στρώση πετροβάμβακα.

Image

Αρχιτεκτονικά Ευέλικτο

Τα πάνελ ECOBEST προσφέρουν μεγάλη αρχιτεκτονικά ελευθερία και προσαρμόζονται εύκολα σε δύσκολες εφαρμογές όπως κυκλικά τοιχία, καμάρες και ακανόνιστου γεωμετρικού σχήματος τοιχοποιίες. Περισσότερα>>

Image

Οικονομικό

Η τοιχοποιία ECOBEST είναι η πιο οικονομική λύση στην αγορά σήμερα σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη τοιχοποιία με αντίστοιχες ιδιότητες θερμομόνωσης και ηχομόνωσης, ενώ με την μείωση του χρόνου αποπεράτωσης του έργου προκύπτει οικονομία στο εργατικό κόστος. Συνυπολογίζοντας ότι οι ενεργειακές απώλειες κατά την λειτουργία του κτηρίου είναι σχεδόν μηδενικές, μειώνεται σημαντικά το κόστος λειτουργίας θέρμανσης-ψύξης όπως και των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.