Matja e përshkueshmërisë termike

Matjet e mbushjes dhe rezistencës së nxehtësisë ECOBEST të muraturës mbushëse ECOBEST u kryen në Laboratorin e Ndërtesave të Shellit dhe të Rrethanave të CRES, në kushte të kontrolluara në një kuti të nxehtë të ruajtur TDW-4240.

Procedurat për matjen e përshkueshmërisë së nxehtësisë dhe rezistencës së nxehtësisë ndjekin standardet e ELOT EN ISO 8990, ELOT EN ISO 12567-1 dhe EN 1946-4 dhe janë të akredituar nga ELOT EN ISO / IEC 17025.

Llogaritjet e koeficientit të transferimit të nxehtësisë, U, u kryen sipas kërkesave të EN ISO 6946: 2007 "Komponimet e ndërtimit dhe elementët e ndërtimit - Rezistenca termike dhe transmetimi termik - Metoda e llogaritjes".

 

 

Kontaktoni me ne!

Kontaktoni me ne për t'ju dërguar certifikimin me vlera U të paneleve murature ECOBEST.

Kontaktoni me ne!

Kontaktoni me ne për t'ju dërguar certifikimin me vlera U të paneleve murature ECOBEST.