Мерења на топлинска трансмисија

Топлинската отпорност и трансмисија на ѕидниот систем ЕКОБЕСТ, беа сертифицирани во Лабораторијата на Центарот за обновливи извори на енергија и заштеда (ЦЕРС), под контролирани услови во TDW-4240 заштитена топла кутија.

Постапките за мерење на пренесување на топлина и отпорност на топлина ги следат стандардите на EN ISO 8990, EN ISO 12567-1 и EN 1946-4 и се акредитирани со EN ISO / IEC 17025.

Пресметките на коефициентот на пренесување на топлина, У, се направени според барањата на EN ISO 6946: 2007 "Градежни компоненти и градежни елементи - Топлинска отпорност и термичка трансмисија" - метод на пресметување ".

 

 

Контактирајте не‘ !

Контактирајте нè за да Ви испратиме У-вредност за сертификација на ѕидните панели EКOБEСT.

Контактирајте не‘ !

Контактирајте нè за да Ви испратиме У-вредност за сертификација на ѕидните панели EКOБEСT.