Testimi sizmik

Kompania jonë me testet sizmike të kryera në bankën sizmike të Departamentit Kombëtar të Teknologjisë Sizmike të Universitetit Teknik Kombëtar të Athinës tregoi se në krahasim me muraturën e mbushjes me tulla konvencionale, muratura mbushëse ECOBEST ka:

Forcë më e madhe kompresive, fleksibile brenda fushës së saj, rezistencë më e madhe ndaj deformimit, vonesë e konsiderueshme në plasaritje, shmangia e kolapsit.

Muratura ECOBEST zvogëlon ngarkesat  sizmike të konstruksionit pasi pesha e saj zvogëlohet në 1/3 në krahasim me muraturën me tulla. Përfundimi i hulumtimit do të prezantojë aplikimin e rregulloreve standarde, si për instalimin e muraturës, ashtu edhe për përbërësin e tij unik, llaçin, në thelb duke lejuar për herë të parë mundësinë e llogaritjes së ngarkesave murature në organin mbajtës duke optimizuar forcën e strukturave.