Сеизмички тестови

Нашата компанија со сеизмички тестови извршени во платформата за симулатор на земјотрес на Националниот оддел за сеизмичко инженерство при Националниот технички универзитет во Атина, покажа дека во споредба со конвенционалното градење со тули, ЕКОБЕСТ има:

Поголема цврстина на компресија, смолкнување и флексурално ниво во рамките на своето поле, поголема отпорност на деформација, значително одложување на пукање и избегнување на колапс;

Ѕидниот систем ЕКОБЕСТ ја намалува неактивната сеизмичка носивост на градбата, бидејќи нејзината тежина е намалена на 1/3, во споредба со градењето со тули. Завршувањето на истражувањето ќе воведе примена на стандардни регулативи, како за поставување на ѕидовите, така и за нивната единствена содржинска компонента, малтер, овозможувајќи за прв пат прилика да се пресмета количината на бетон за исполнување на ѕидовите на носечката структурата со оптимизирање на целокупната јачина на објектот.


Челична рам конструкција


Челична рам конструкција со ЕКОБЕСТ ѕидни панели


Армирано бетонска рам конструкција со тули


Aрмирано бетонска рам конструкција со ЕКОБЕСТ ѕидни панели