SIGURIA, CILËSIA, POLITIKA E SHËNDETIT

ECOBEST është e angazhuar të sigurojë një mjedis pune të sigurt për të gjithë punonjësit, furnitorët, ofruesit e shërbimeve dhe vizitorët.

 Qëllimi ynë kryesor është të forcojmë rëndësinë e mjedisit, shëndetit dhe sigurisë. Mjedisi i vështirë i ndërtimit të ndërtesave kërkon politika dhe procedura të rrepta për të zvogëluar ekspozimin ndaj rreziqeve të identifikuara dhe të pasigurta. Përshtatshmëria jonë e vazhdueshme ndaj të gjitha rregullave dhe rregulloreve të detyrueshme dhe statutore është e rëndësishme.

Ofruesit e shërbimeve dhe vizitorët gjithashtu duhet:

të jenë të vetëdijshëm për rregullat themelore të sigurisë dhe shëndetit të ECOBEST dhe mënyrën e zbatimit të tyre.

të njohin, kuptojnë dhe respektojnë sinjalet e sigurisë dhe shëndetit si dhe parandalimit të zjarrit.

të dinë si të reagojnë në mënyrë adekuate për urgjencat.

të raportojë çdo çështje të sigurisë dhe shëndetit

Duke ndjekur të gjitha këto udhëzime, ne nuk mund të mbulojmë çdo situatë emergjente. Në të gjitha rastet, rreziqet ekzistuese të sigurisë dhe shëndetit janë rishikuar dhe, kur

kërkohet nga ECOBEST, praktikat shtesë duhet të futen për të minimizuar këto rreziqe.Eshtë detyrë e të gjithëve të punojnë në mënyrë të sigurt dhe të korrigjojnë veprimet, praktikat dhe kushtet e pasigurta për të mbrojtur veten dhe të tjerët.Është jashtëzakonisht e rëndësishme që çdo person të kuptojë se si ta përfundojë secilën punë në mënyrë të sigurt dhe nëse nuk  kupton, të ndalet dhe të pyesë përpara se të fillojë punën.


Në ECOBEST ne mbështetemi në cilësinë e punonjësve tanë për të ofruar shërbime që plotësojnë ose tejkalojnë pritjet e klientëve tanë në përputhje me sistemin tonë të përgjithshëm të menaxhimit të cilësisë. Kjo është arsyeja pse njerëzit tanë janë më shumë se punonjës,ata janë  partnerët tanë në përpjekjen tonë të vazhdueshme për të përmbushur nevojat e klientëve tanë.