ПАНЕЛНИ ВИДОВИ НА ЕКОБЕСТ ГРАДЕЖЕН СИСТЕМ

ЕКОБЕСТ е иновативен, разноврсен и лесен за употреба градежен систем кој се состои од собрани, модуларни, индустриски панели.Ѕидните панели ЕКОБЕСТ се состојат од два главни дела:

  • Проширеното полистиренско јадро кое е нетоксично, неопасно, само-гаснечко и хемиски инертно.
  • Двете галванизирани жичани мрежи со висока јачина, заедно се поврзани со употреба на спојници од челични жици електро заварени, формирајќи 3Д жичана мрежа.

Единечен панел ЕБТ

ЕБТ единечен панел се користи за надворешни и внатрешни преградни ѕидови на станбени, индустриски и комерцијални градежни објекти. Може да се користи и како надворешна топлинска изолација на зградите, како и за прекривање на бетонски елементи. Единечниот панел е достапен во дебелина од: 5см - 50см


Панел за под EБПТ

ЕБПТ подниот панел се користи за изградба на подни и тавански конструкции, засновани врз принципот на решеткасти плочи, исто така познати како ребрасти плочи (Zoellner). Во ЕКОБЕСТ градежниот систем, се користи за производство на вакви Zoellner композитни плочи. Овој ЕБПТ поден панел се користи како потпорна оплата, со што значително се намалуваат трошоците за изградба на градежни бетонски плочи со обезбедување на одличнa топлинска и звучна изолација, својства на хоризонтално ниво. Повеќе>>


Подобрен единечен панел со двојна решетка EБТДМ

Едностепен панел со двојна мрежа засилен со ЕБТДМ може да се користи како преграден ѕид или дури и како носечки ѕид, завршен со два надворешни слоја на бетон со помош на специјална распрскувачка машина за бетон. Може да се користи во композитни структури за изградба на периметарските sидови на подрум кога металната рамка започнува од нивото на основата. Исто така може да се користи во специјални апликации за обложување на ѕидовите на  ЕКОБЕСТ системот, со камен. Може да се намести со дополнителни хоризонтални и вертикални челични шипки меѓу двете жичани мрежи во согласност со статичките барања на носечкиот ѕид.


Двоен панел ЕБТД

ImageПогледнете го 3D моделот

Двојниот панел EБТД се состои од два единечни панели кои се правилно конфигурирани и поврзани со двојни хоризонтални споеви. Внатрешното засилување на панелот е изработено од двојно решетче со пресек 200 х 200 mm со дијаметар Φ8.0 - 10.0 - 12.0. Јазот формиран од приклучувањето на двете единечни панели е исполнет со бетон со соодветни карактеристики и отпорност. Во зависност од градежните барања, дијаметарот на арматурата, како и јазот помеѓу панелите, се менуваат. Овој двоен ЕБТД панел може да се користи како носечки ѕид и под посебни услови за (камбанарии, оџаци, резервоари, базени, аквадукти, итн.). Повеќе>>


Крив панел EБТС

Кривиот панел EБТС може да се користи во специјални архитектонски апликации (цркви, куполи, закривени тавани, итн.). Повеќе>>