Mënyrat themelore për të lidhur panelet e murit


Lidhjanëseri

Panelet e murit ECOBEST janë krijuar për të formuar mbivendosje rrjetë teli (mashkull - femër) në mënyrë që të plotësojnë mbulimin e kërkuar të armaturës të specifikuar në rregulloret e Eurocode.


Lidhja këndore

Lidhja arrihet me përdorimin e dy rrjetave të telit në qoshe në mënyrë të veçantë që janë fiksuar brenda dhe jashtë në qoshen e murit me përdorimin e telit ose kapëseve metalike speciale të aplikuara me mjetin e duhur të lidhjes pneumatike.


Lidhja vertikale

Në korrespondencë të përsosur me lidhjen këndore, lidhja vertikale e paneleve të mureve ECOBEST kryhet duke përdorur dy rrjetë teli këndore në mënyrë të veçantë që pozicionohen përkatësisht në dy qoshet e formuara nga lidhja vertikale e paneleve.

Mënyrat themelore të formimit të  hapjeve të murit


Hapjet janë vizatuar në pllakë, ku një paisje hap vrimat e nevojshme në beton për montimin e ankorave të murit (Φ8 / 350 në paraqitjen Π). Ankorat e çelikut prodhohen në një derdhje të veçantë dhe janë elektroduar në mënyrë të tillë që të arrijnë ankorimin e nevojshëm mekanik në pllakë pa përdorimin e rrëshirave epoksi. Panelet janë lidhur më pas me njëra-tjetrën duke krijuar sipërfaqe uniforme të murit dhe vendosen në pozicionet e duhura sipas modelit arkitektonik pas ankorimit të çelikut të instaluar tashmë, duke krijuar hapjet e duhura.


Image

Pas formimit të hapjeve, rrjeta teli të përforcuara speciale në formë P janë instaluar në atë mënyrë në sipërfaqen e qartë të polistirenit që duhet të përforcohet në mënyrë që të suvatohet.

Të gjitha qoshet e hapjeve janë të përforcuara me rrjetë teli diagonale të sheshtë të cilat mbrojnë suvanë nga thyerjet në rast të një tërmeti në të cilin streset e krijuara janë në një kënd prej 45 °.

Image

Fazat e formësimit të hapjeve dhe përforcimi i tyre me rrjetë teli.