Основни начини за поврзување на ѕидните панели


Поврзување во серија

Ѕидните панели ЕКОБЕСТ се дизајнирани да формираат облоги од жичани мрежи (машко - женско) со цел да се задоволи потребното покривање на оклопот, наведено во прописите на Еврокодот.


Аголна врска

Врската се постигнува со употреба на две специјално обликувани аголни мрежи, кои се прицврстени внатрешно и надворешно на ѕидниот агол со употреба на жица или специјални метални клипови, аплицирани со соодветна алатка за пневматско поврзување.


Вертикална врска

Во совршена кореспонденција со аголната врска, вертикалното поврзување на ѕидните плочи ЕКОБЕСТ се изведува со употреба на две специјално обликувани аголни жичани решетки кои се поставени соодветно на двата агли формирани со вертикалното поврзување на панелите.

Основни начини на обликување на отворите на ѕидот


Отворите се исцртуваат на плочата каде со дупчалка се прават потребните дупки во бетонот за монтирање на ѕидните сидра (Φ8 / 350 во П распоред). Челичните сидра се произведуваат во посебен калап и се заваруваат на таков начин што ќе го постигнат потребното механичко прицврстување на плочата без употреба на епоксидни смоли. Панелите потоа се поврзуваат едни со други создавајќи еднообразни ѕидни површини и се поставуваат на соодветните позиции според архитектонскиот дизајн следејќи ги веќе поставените челични сидра, создавајќи соодветни отвори.


Image

Следејќи ги отворите, специјални армирани жици во форма П се поставуваат на чистата површина од полистиренот што треба да се засили, да можат да бидат малтерисани.

Сите агли на отворите се засилени со рамни дијагонални жичани решетки кои го штитат малтерот од фрактури во случај на земјотрес во кој генерираните стресови се под агол од 45 °.

Image

Фазите на обликување на отворите и засилување на нив со жичани мрежи.