Sistemi i rregullueshëm i formës - Kundërpeshimi strukturor i çelikut


Një sistem punëformues me rregullime në drejtimet XYZ, bazuar në parimin e kundërpeshës, lejon që punimet strukturore të çelikut të montohen pa pasur nevojë të paraprijnë themelet e ndërtesës. Në atë mënyrë ndërtuesit mund të prodhojnë punimet strukturore të çelikut duke ndjekur modelet arkitektonike pa pasur nevojë të shqetësohen për saktësinë e fondacionit.