Прилагодлив оплатен систем – по принцип на противтежа во градежна челична обработка


Систем за оплатни работи со прилагодувања во насоките X-Y-Z, заснован врз принципот на противтежа, кој дозволува градежната челична конструкција да се склопи без да ја наруши основата на рам конструкцијата.

На тој начин, конструкторите можат да произведуваат челична конструкција, следејќи ги архитектонските дизајни, без да се грижат за точноста на фундаментот.