Υπάλληλος Μηχανοργάνωσης - Μηχανογράφησης

Ζητείται άτομο με γνώσεις μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησης και οργάνωση αποθήκης.

Αρμοδιότητες

 • Ενημέρωση συστήματος μηχανογράφησης, ροής εργασιών και αποθήκης
 • Διαχείριση και υποστήριξη εφαρμογής ERP (MRP) και χρηστών
 • Έλεγχος και συντονισμός των θέσεων εργασίας παραγωγής για την ορθή χρήση του συστήματος
 • Καταγραφή, έλεγχος και ενημέρωση διαθέσιμων υλικών

Προσόντα:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ /ΤΕΙ/ΙΕΚ σχολής προγραμματιστών ή μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή οικονομικής κατεύθυνσης.
 • Καλή γνώση εμπορικής και λογιστικής διαχείρισης εταιριών
 • Καλή γνώση ERP / MRP
 • Πολύ καλή γνώση Windows / Ms Οffice (excel, outlook κτλ)
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, με τίτλο «Υπάλληλος Μηχανοργάνωσης - Μηχανογράφησης», στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας μέσω email: hr@ecobest.gr