Историјат

ЕКОБЕСТ системот е активен во челичната индустрија од 1975-та година. Во текот на првиот период па се’ до  1995-та година, компанијата е специјализирана за изградба на тешки индустриски згради во пошироката област на мермерни каменоломи, рудници, единици за производство на бетон и други индустрии со опрема и потрошен материјал користени за работа на машини за кршење, скрининг и пренесување, како што се силоси, подвижни ленти, дробилки, кранови, скалпери итн.


За време на транзицијата кон вториот период , компанијата станува специјализирана за станбени градежни работи со развој на армирани панел ѕидни плочи ЕКОБЕСТ, кога беше изградена една од најсложените метални згради во Грција. Зградата е со малтер од мармолин и  се состои од 11 силоси од по 110 Тn секоја од нив.


Оттогаш, со градежниот систем ЕКОБЕСТ, имаме завршено повеќе од илјада згради и вкупно повеќе од триста илјади квадратни метри на армирани ѕидови ЕКОБЕСТ.