Чиста технологија - биоклиматски дизајн

Системот на армиран ѕид - ЕКОБЕСТ,  дава значаен придонес за одржливиот развој со тоа што:

Сертифициран е од Центарот за обновливи извори на енергија и заштеда (ЦРЕС).

Нуди високи енергетски придобивки што доведуваат до зголемена ефикасност на греењето и ладењето на објектите.

Ги намалува влијанијата врз животната средина од градежниот циклус бидејќи се потпира на употреба на материјали за рециклирање и еколошки материјали.

Го подобрува квалитетот на ентериерот на објектот преку природна вентилација, со што го зголемува неговиот целокупен животен век.

Придонесува за решавање на ефектот на стаклена градина и глобалното затоплување преку неговата висока енергетска ефикасност што доведува до моментално намалување на емисиите на CO2 во атмосферата.

Се избегнува отпадот, како при производство на ѕидните панели, така и за време на нивната инсталација

ЕКОБЕСТ технологијата се смета за чиста биоклиматска технологија.

Одржливост на полистиренот

Проширениот полистирен ЕПС е главната компонента на ѕидниот систем ЕКОБЕСТ што е 100% рециклирачки и еколошки материјал.

Придобивки од користењето на ЕПС во однос на животната средина

Екстремно безбеден
ЕПС не е токсичен, тој е целосно инертен. Не содржи хлорофлуорокарбонати (CFC) или хидрофлуороглеводороди (HCFCs) во текот не неговиот животен век. Исто така, ЕПС не содржи хранлива материја и затоа не постои ризик од габи или микроорганизми.

Рециклирање
ЕПС може да се рециклира на многу начини кога повеќе нема да може да се користи во неговата оригинална форма. Некои од овие начини подразбираат да се рециклира директно во нови градежни производи или да се користи како чисто гориво за да се поврати неговата енергетска содржина. Изборот на метод на рециклирање се заснова на технички, еколошки и економски студии.

Здравствени проблеми
ЕПС не го загрозува здравјето на луѓето како за време на инсталацијата, така и за време на употребата. ЕПС не предизвикува чешање на рацете, ниту ја иритира кожата или мукозните мембрани. Правилата за работа со ЕПС,  не бараат употреба на нараквици или маски кога го користите овој мек и компактен материјал. ЕПС е биолошки инертен и не дава никаква патогена прашина, дури и на долг рок. Како резултат на ова, ЕПС е подеднакво безбеден за оние што го инсталираат и за оние што го користат.

Ги исполнува сите побарувања за пожар и безбедност
Сите ЕПС градежни апликации, промовирани од европската ЕПС индустрија, се во согласност со локалните регулативи за градба во секоја европска земја.