Përparësitë

Image

Antisizëm dhe i qëndrueshëm.

Sistemi i mureve të përforcuar ECOBEST ofron forcë të shtuar mekanike dhe thithje më të madhe të energjisë sizmike në krahasim me muraturën tradicionale të tullave, duke përmirësuar në masë të madhe sjelljen sizmike të ndërtesës dhe rritjen e qëndrueshmërisë së ndërtesës. Më shumë>>

Image

Kursim energjie

Sistemi i mureve ECOBEST ofron një vlerë shumë të ulët (u-vlerë) , duke rezultuar në 50% kursim të energjisë në nevojat e ngrohjes dhe ftohjes në krahasim me sistemet e tjera tradicionale të mureve, duke dhënë kursime të mëdha si në energji elektrike ashtu edhe në gaz. Më shumë>>

Image

Instalim i shpejtë

Prodhimi industrial i paneleve të mureve ECOBEST dorëzuar në vend në lartësi dhe trashësi sipas kërkesave të projektit zvogëlon ndjeshëm kohën e ndërtimit deri në 60% në krahasim me muraturën me tulla, me një ulje korresponduese të fuqisë punëtore. Më shumë>>

Image

Peshë e lehtë

Falë peshës së lehtë të paneleve ECOBEST, ngarkesa e mureve zvogëlohet derinë 60% në krahasim me muraturën konvencionale, duke zvogëluar kështu ngarkesën e përgjithshme të ndërtesës, duke përmirësuar shumë sjelljen e saj statike në rast të një tërmeti. Gjithashtu për shkak të peshës së tyre të lehtë, nuk kërkohet pajisje ngritëse në vendin e ndërtimit. Më shumë>>

Image

Ekologjik

Sistemi ECOBEST është ekologjik dhe mund të karakterizohet si teknologji e pastër falë gjurmës së ulët të karbonit gjatë prodhimit të tij dhe përfitimeve të larta të energjisë që ofron gjatë jetës së ndërtesës. Ai gjithashtu zvogëlon ndjeshëm ndikimet mjedisore pasi bazohet në përdorimin e materialeve eko-kompatibile dhe plotësisht të riciklueshme. Më shumë>>

Image

Forca superiore e papërshkueshme nga zjarri

Muratura ECOBEST është e papërshkueshme nga zjarri, pasi rezistenca ndaj zjarrit është dy herë më e lartë se muratura konvencionale. Testet e kryera në panelet ECOBEST kanë treguar që muratura ka një REI prej 170 minutash dhe i përket kategorisë A2 e cila nuk kontribuon në zgjatjen dhe zhvillimin e zjarrit bazuar në EN 13501-1/2002.

Image

I papërshkueshëm nga zëri

Për shkak të vetive të shkëlqyera izoluese të sistemit ECOBEST, ai gjithashtu mund të jetë i përshtatshëm për ambiente biznesi me kërkesa të ngjashme. Për kërkesat e rritura të izolimit të zërit, përdoret një shtresë e ndërmjetme e leshit të veçantë prej guri.

Image

Arkitektualisht fleksibël

Panelet ECOBEST ofrojnë liri të madhe arkitektonike dhe përshtaten lehtësisht me aplikime të vështira siç janë muret rrethore, harqet dhe format gjeometrike të parregullta. Më shumë>>

Image

Ekonomik

Muratura ECOBEST është zgjidhja më ekonomike në treg sot në krahasim me çdo muraturë tjetër me vetitë përkatëse të izolimit termik dhe izolimit të zërit, ndërsa zvogëlimi i kohës së përfundimit të projektit rezulton në kursime të kostos së punës. Duke marrë parasysh që humbjet e energjisë gjatë funksionimit të ndërtesës janë pothuajse zero, kostoja e funksionimit të ngrohjes-ftohjes, si dhe e instalimeve mekanike është ulur ndjeshëm.