ЕКОБЕСТ
Градежен систем


Екобест градежниот систем е иновативен, економичен и лесен за употреба. Срцето на овој систем за градење, се Екобест ѕидните пaнели. ЕКОБЕСТ панелите се користат за надворешни и внатрешни прегради во станбени, комерцијални и индустриски изведби. Тие исто така можат да се користат како надворешна термичка изолација на згради, бетонски или челични елементи што ги елиминираат термичките мостови, како и останатите изолациски бетонски оплатни елементи (ICF).


Ако припаѓате на било која професионална област во градежната индустрија, дури и ако сте приватно лице кое сака да изгради свој дом, откријте ги сите можни начини да работите со нас и да ни се придружите за заедно да ја градиме иднината.

Нашите силни страни

Дизајн/флексибилност

ЕКОБЕСТ системот за градење, овозможува изградба на секаков вид на објект, нудејќи предности како за време на изградбата така и за животниот век на објектот. Повеќе>>

Placeholder
Placeholder

Опфат во поширокиот регион на Балканот

Нашата високо искусна и квалификувана работна сила, како и нашата мрежа на овластени партнери, може да ги покрие сите производствени потреби дури и во најоддалечените делови на Балканот.

Градете зелено

Системот ЕКОБЕСТ кој има зголемени можности за дизајн, во комбинација со неговите високи стандарди за енергетска ефикасност, нуди конструкции чија изградба има мали влијанија врз животната средина. Повеќе>>

Placeholder

Дизајн/флексибилност

ЕКОБЕСТ системот за градење, овозможува изградба на секаков вид на објект, нудејќи предности како за време на изградбата така и за животниот век на објектот. Повеќе>>

Placeholder

Опфат во поширокиот регион на Балканот

Нашата високо искусна и квалификувана работна сила, како и нашата мрежа на овластени партнери, може да ги покрие сите производствени потреби дури и во најоддалечените делови на Балканот.

Placeholder

Градете зелено

Системот ЕКОБЕСТ кој има зголемени можности за дизајн, во комбинација со неговите високи стандарди за енергетска ефикасност, нуди конструкции чија изградба има мали влијанија врз животната средина. Повеќе>>

Placeholder
0
ПОЧЕТОЦИ

0
ГОДИНИ ИСКУСТВА

0+
ЅИДОВИ ВО КВАДРАТНИ МЕТРИ

0+
ЅИДОВИ ВО КВАДРАТНИ МЕТРИ

Нашата мисија

е да ги оствариме Вашите соништа во ...


издржливост

непосредна услуга

енергетска ефикасност

квалитет

скратено време на инсталација

високо ниво на комуникација

сигурност

професионалност


Истражување и Развој


Ги менуваме стандардите во производниот сектор, секогаш потпирајќи се на резултатите од експерименталните процедури, специфичните истражувачки програми што ги спроведувавме на Националниот технички универзитет во Атина (НТУА) и Центарот за обновливи извори на енергија и заштеда (ЦРЕС) .


0+
СЕИЗМИЧКИ ТЕСТОВИ
Погледнете ги видеата
0+
ТЕСТОВИ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ТОПЛИНА
Погледнете ги видеата

Балистички тестови во склад со FEMA стандардот P-320 и P-361 од Националното засолниште за невреме (НССА).


0+
БАЛИСТИЧКИ ТЕСТОВИ
Погледнете ги видеата

Предности

Антисеизмички


Брза инсталација


Огноотпорност


Заштеда на енергија


Економичен


Звучна изолација


Еколошки


Лесен


Флексибилен


Нашите клиенти велат

Нашите клиенти велат за нас :

“Тие се професионалци“

“Спиеме мирно“

“Неверојатна, брза и чиста работа“

“Целосно задоволен“

Архитектите веруваат дека :

“Работи совршено и со армиран бетон

и со челична рам конструкција"

“За челичната конструкција,

ЕКОБЕСТ ѕидниот систем е единствениот начин за работа"

“Нуди иска цена за архитектонска флексибилност"

“Има побрза инсталација од конвенционалните ѕидни системи"

“Нема пукнатини“

Градежниците велат :

“Ова е апсолутна изолација“

"4 пати поголема изолација“

“Брза изградба“

"Правилна изведба"

"Одлично поврзување на ѕидниот систем со челичната рам конструкција"

“Најдобро решение“

“Високи стандарди на композитна градба“

"Квалитет"

"Беспрекорна завршница"

“Светлина“

"Намалување на сеизмичкото оптоварување"

“Одлична соработка“

Некои од нашите проекти

Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
PlaceholderPlaceholderPlaceholderPlaceholder

Контактирајте не‘ !

Контактирајте не‘ !